ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030145
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  030145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หลักเมืองกมลาไสย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LUCKMUANGKAMALASAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคุ้มกลาง
ตำบล :
  หลักเมือง
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-899013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  phaiphad.kr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 04:03:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหลักเมืองกมลาไสยผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน