ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030150
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  030150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaolarmchaisridornyangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านข้าวหลาม
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-849049
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:16:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน