ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030151
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  030151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Songyang songplueywittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสงยาง
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-890323
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  songpluey@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:00:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม


นายนริศ ภูอาราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน