ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030155
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  030155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Koanoynonrunkwittayaserm
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเก่าน้อย
ตำบล :
  เจ้าท่า
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-890033
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  E-mail : kaonoi.ks@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดดสงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าท่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:46:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม


นายสมยศ เหมนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน