ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030156
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  030156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaploengmuedae-thamainongmakluewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าเพลิง
ตำบล :
  เจ้าท่า
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043132033
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/02/2546
อีเมล์ :
  far_4854@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดดสงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าท่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:41:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา


นายทินกร อรัญโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน