ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030157
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  030157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  taglangjangjomwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านท่ากลาง
ตำบล :
  เจ้าท่า
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-132032
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2461
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดดสงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าท่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:27:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา


นางสุจิตรา ศรีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน