ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030164
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  030164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกเมยประชาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokmaeiprachapattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสวนโคก
ตำบล :
  ดงลิง
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-010357
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดดสงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:48:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา


นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน