ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030165
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  030165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกล่ามผดุงวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoklampadungwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านโคกล่าม
ตำบล :
  ดงลิง
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  0873737175
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2465
อีเมล์ :
  klpschool16@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดดสงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:52:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์


นายวิมล ช่วยรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน