ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030166
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  030166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนเมืองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONMAUNG WITTAYAKARL SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนเมือง
ตำบล :
  ดงลิง
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  0857554740
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  khem4740@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดดสงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:41:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร


นายสมัย คำภาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน