ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030167
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  030167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแวงประชารัฐบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangpracharudbumrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแวง
ตำบล :
  ดงลิง
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-019177
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 ตุลาคม 2478
อีเมล์ :
  banweangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดดสงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน