ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนามลวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030174
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  030174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นามลวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  namolwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนามล
ตำบล :
  โคกสมบูรณ์
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043130588
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  sermteree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:45:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนามลวิทยาคาร


นายเสริม เถรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนามลวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน