ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030175
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  030175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำโพนทองราษฎร์นิยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kompomtongrasniyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคำโพนทอง
ตำบล :
  โคกสมบูรณ์
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  0878676565
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มีนาคม 2530
อีเมล์ :
  kampontongrasniyom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โคกสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14:40:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม


นายนพรัตน์ มหิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน