ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกมะลิวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030351
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  030351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกมะลิวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokmaliwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดงหวาย
ตำบล :
  สระพังทอง
อำเภอ :
  เขาวง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46160
โทรศัพท์ :
  043-890073
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 สิงหาคม 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระพังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 10:12:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกมะลิวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนโคกมะลิวิทยา