ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำพิมูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030391
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030102
รหัส Obec 6 หลัก :
  030391
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำพิมูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankumpimol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคำพิมูล
ตำบล :
  ทุ่งคลอง
อำเภอ :
  คำม่วง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043890077
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 10:52:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำพิมูล


นายสุวรรณ ตินะโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพิมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน