ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาทันวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030403
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030105
รหัส Obec 6 หลัก :
  030403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาทันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Natanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาทัน
ตำบล :
  นาทัน
อำเภอ :
  คำม่วง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043-890078
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2472
อีเมล์ :
  natanwittayaschool119@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 06:35:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาทันวิทยา


นายพินิจ นาทองห่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทันวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน