ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030404
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030106
รหัส Obec 6 หลัก :
  030404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสระพัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsapang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองสระพัง
ตำบล :
  นาทัน
อำเภอ :
  คำม่วง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043-890288
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:03:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง


นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน