ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดนาตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030405
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030107
รหัส Obec 6 หลัก :
  030405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดนาตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banjodnathan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาตาล
ตำบล :
  นาทัน
อำเภอ :
  คำม่วง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043-814321
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  banjod.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2558 เวลา 10:13:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดนาตาล


นายกิตยากร มังคะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดนาตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน