ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030406
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030108
รหัส Obec 6 หลัก :
  030406
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงสวนพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongsuanpattana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านดงสวนพัฒนา
ตำบล :
  นาทัน
อำเภอ :
  คำม่วง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043890287
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2533
อีเมล์ :
  bandongson@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13:59:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา


นายสำเนียง พิมปัดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน