ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินจี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030411
รหัส Smis 8 หลัก :
  46030096
รหัส Obec 6 หลัก :
  030411
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินจี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandinjeeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านดินจี่
ตำบล :
  ดินจี่
อำเภอ :
  คำม่วง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043-814078
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2477
อีเมล์ :
  kan55@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม 10 อ.คำม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินจี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  82 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:05:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินจี่


นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินจี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน