ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030581
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  030581
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kalasinpittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ตำบล :
  กาฬสินธุ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-811278
โทรสาร :
  043813409
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2456
อีเมล์ :
  KPS@kalasinpit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาฬสินธุ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.00 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:31:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์


นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2