ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุกูลนารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030582
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  030582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุกูลนารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anukoolnaree school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  กาฬสินธุ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-811271,043-
โทรสาร :
  043812523
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2474
อีเมล์ :
  Webmater@anukoolnaree.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาฬสินธุ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:38:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุกูลนารี


นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน