ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030584
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  030584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  luownakaewittayanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแกเปะ
ตำบล :
  เชียงเครือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-813700
โทรสาร :
  043121027
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11มีนาคม2534
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกาฬสินธ์ุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงเครือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:59:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์


นายถาวร แสนพันดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน