ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองสอพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030585
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  030585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองสอพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongsopittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองสอ
ตำบล :
  ลำปาว
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-884033
โทรสาร :
  043-884033
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ก.พ. 2535
อีเมล์ :
  nongsopit@nongsopit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองสอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:05:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองสอพิทยาคม


นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน