ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030586
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  030586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แก่งนาจารย์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Keangnachanpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแก่งนาขาม
ตำบล :
  นาจารย์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-814033
โทรสาร :
  043896001
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มีนาคม พ.ศ. 2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาจารย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08:34:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม


นายบรรจง วันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน