ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030587
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  030587
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองเหนือวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muang Nue Wittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน75 บ้านสิมลี
ตำบล :
  เหนือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-815802
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  mnwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 18:58:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม


ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน