ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนามนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030589
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  030589
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นามนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  namonpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนขี้ตุ่น
ตำบล :
  หลักเหลี่ยม
อำเภอ :
  นามน
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46230
โทรศัพท์ :
  043867046
โทรสาร :
  043867299
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  school@namonpit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พลังผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลักเหลี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:43:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนามนพิทยาคม


นายอัคเรศศ์ ป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน