ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030590
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  030590
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mosuankhing pittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหัวงัว
ตำบล :
  สงเปลือย
อำเภอ :
  นามน
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46230
โทรศัพท์ :
  043602009
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2540
อีเมล์ :
  msk.pitt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตพลังผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สงเปลือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:19:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์


นายชินกรณ์ แก้วรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]