ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกมลาไสย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030591
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  030591
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กมลาไสย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KAMALASAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้าน184
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-899037
โทรสาร :
  043899470
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ.2492
อีเมล์ :
  kamalasai@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 22:34:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกมลาไสย


นายเอกรักษ์ สารปรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน