ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030592
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  030592
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  fadadsoongyangwitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองแปน
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-854156
โทรสาร :
  043854156
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  fadad139@windowslive.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแปน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 09:20:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร


นางสาวทศพร ทักษิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน