ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030593
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  030593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนไทรงามพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donsaingampittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดงไทรทอง
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  089-2773288
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2534
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนโคกศรีเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 17:39:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม


นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน