ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกศรีเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030594
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  030594
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกศรีเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoksrimuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านสวนโคก
ตำบล :
  ดงลิง
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-801133
โทรสาร :
  043-801133
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2526
อีเมล์ :
  khoksrimuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฟ้าแดดสูงยาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 19:47:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกศรีเมือง


นายอุดม กัสมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน