ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030595
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  030595
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธัญญาพัฒนวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thanyapattanawit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน170 ถ.กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
ตำบล :
  ธัญญา
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-830296
โทรสาร :
  043-830296
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2535
อีเมล์ :
  ThanyaSchool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลธัญญา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:25:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์


นายวรุตม์ เขจรสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน