ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030596
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  030596
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่องคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านร่องคำ
ตำบล :
  ร่องคำ
อำเภอ :
  ร่องคำ
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46210
โทรศัพท์ :
  043-897030
โทรสาร :
  043-897295
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มกราคม พ.ศ.2518
อีเมล์ :
  rks.school@rks.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองฟ้าแดด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่องคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่องคำ


นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน