ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุฉินารายณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030598
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  030598
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุฉินารายณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuchinarai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบัวขาว
ตำบล :
  บัวขาว
อำเภอ :
  กุฉินารายณ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46110
โทรศัพท์ :
  043- 851366
โทรสาร :
  043851736
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  Kuchi.go.th @ chaiyo.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วงนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:22:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุฉินารายณ์


นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน