ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030600
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  030600
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามขาสว่างวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samkhasawangwit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสามขา
ตำบล :
  สามขา
อำเภอ :
  กุฉินารายณ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46110
โทรศัพท์ :
  0885615475
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มีนาคม พ.ศ.2527
อีเมล์ :
  samkhasawangwit4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:20:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์


นายธนเทพ วิเศษสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2