ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนคำวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030601
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  030601
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนคำวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonkhamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน12 บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  นาขาม
อำเภอ :
  กุฉินารายณ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46110
โทรศัพท์ :
  043-890051
โทรสาร :
  043-890051
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
อีเมล์ :
  nonkham2014@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วงนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 22:15:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนคำวิทยา


นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน