ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030602
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032011
รหัส Obec 6 หลัก :
  030602
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาไคร้พิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nakraipitthayasarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   ึ7   บ้านบ้านนาไคร้
ตำบล :
  กุดหว้า
อำเภอ :
  กุฉินารายณ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46110
โทรศัพท์ :
  0854621811
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22022537
อีเมล์ :
  ืnpsschool2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วงนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์


นางรดา ฉายผาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน