ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030604
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  030604
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาวงพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaowongpittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านคุ้มเก่า
ตำบล :
  คุ้มเก่า
อำเภอ :
  เขาวง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46160
โทรศัพท์ :
  043-859085
โทรสาร :
  043859043
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  kpschool@kpk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วงนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกุดสิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:50:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร


นายกนก ยนต์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน