ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030610
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  030610
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาพระนอนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaopranonwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนากุง
ตำบล :
  เขาพระนอน
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  043840700
โทรสาร :
  043840701
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  kpwschool548@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตยางตลาด-ฆ้องชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08:48:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม


นางสาวกนกพร คำโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน