ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030611
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  030611
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังมนวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangmonvittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเสียว
ตำบล :
  หัวงัว
อำเภอ :
  ยางตลาด
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46120
โทรศัพท์ :
  0895752046
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาด-ฆ้องชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวงัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:11:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร


นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน