ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030615
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  030615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยเม็กวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAIMEKWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านธาตุพนม
ตำบล :
  ห้วยเม็ก
อำเภอ :
  ห้วยเม็ก
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46170
โทรศัพท์ :
  043889016
โทรสาร :
  043889016
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17พฤษภาคม พ.ศ. 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็กหนองกุงศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเม็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 13:12:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม


นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน