ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030619
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  030619
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำเจริญวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamcharoenwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคำเจริญ
ตำบล :
  คำใหญ่
อำเภอ :
  ห้วยเม็ก
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46170
โทรศัพท์ :
  043125128
โทรสาร :
  043125128
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็กหนองกุงศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:14:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม


นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน