ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030622
รหัส Smis 8 หลัก :
  46012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  030622
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนศิลาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONSILAPITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน157
ตำบล :
  โนนศิลา
อำเภอ :
  สหัสขันธ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46140
โทรศัพท์ :
  09-10521411
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  vichakran.nsk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าม่วงชัยขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:33:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม


นายวิเชียร ด่านขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]