ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030623
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  030623
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHAMMUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคำม่วง
ตำบล :
  ทุ่งคลอง
อำเภอ :
  คำม่วง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46180
โทรศัพท์ :
  043-879050
โทรสาร :
  043879335
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มกราคม 2518
อีเมล์ :
  khamm2518@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าม่วงชัยขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:34:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำม่วง


นางจารุวรรณ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน