ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030625
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  030625
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าคันโทวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thakhanthowittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าคันโท
ตำบล :
  ท่าคันโท
อำเภอ :
  ท่าคันโท
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46190
โทรศัพท์ :
  043877036
โทรสาร :
  043877036
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าม่วงชัยขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าคันโท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร


นายเวียงชัย ราชฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน