ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030626
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  030626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงกลางพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongklangpattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดงกลาง
ตำบล :
  ดงสมบูรณ์
อำเภอ :
  ท่าคันโท
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  043895276
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
อีเมล์ :
  1046030626@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14:41:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา


นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน