ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030627
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  030627
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกุงศรีวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkungsriwittayakanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองกุงศรี
ตำบล :
  หนองกุงศรี
อำเภอ :
  หนองกุงศรี
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46220
โทรศัพท์ :
  043881026
โทรสาร :
  043881026
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พษภาคม 2519
อีเมล์ :
  nw_labschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็ก-หนองกุงศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุงศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10:20:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร


นายวรุตม์ เขจรสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน