ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030632
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  030632
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมเด็จพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SOMDETPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสี่แยกสมเด็จ
ตำบล :
  สมเด็จ
อำเภอ :
  สมเด็จ
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46150
โทรศัพท์ :
  043861137
โทรสาร :
  043861137
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
อีเมล์ :
  somdetpit.spk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมเด็จ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:03:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม


นายวิรัติ โสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน