ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030633
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  030633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาไชยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mahachai Pittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านมหาไชยคุ้มใหม่
ตำบล :
  มหาไชย
อำเภอ :
  สมเด็จ
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46150
โทรศัพท์ :
  043-127531
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   สมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มหาไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:38:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม


นายประโมกข์ ดุลนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน