ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030634
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  030634
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แก้วเสด็จพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Keawsadetpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  สมเด็จ
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46150
โทรศัพท์ :
  043-019868
โทรสาร :
  043019868
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  ksp_2555@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:01:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม


นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน